Ochrana
osobných údajov

Vyhľadávanie vo
Svätom Písme

Sväté PísmoTOPlist
-->
NÁVŠTEVNÁ KNIHANáš zbor :
zbor
OZNAMYV sobotu 28.11. bude v Prahe v Kláštore premonštrátov na Strahove otvorený Jubilejný rok z príležitosti 900 r. od založenia rádu premonštrátov, ktorý založil sv. Norbert v r. 1121. S Jubileom je spojená aj možnosť získania plnomocných odpustkov určených pre duše v očistci. Táto možnosť platí pre celé obdobie Jubilejného roka, teda od prvej adventnej nedele 29. novembra 2020 až do sviatku Krstu Pána 9. januára 2022. Podmienkou je návšteva kostola alebo kaplnky, ktorá patrí alebo je spravovaná premonštrátmi, sviatosť zmierenia, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca. Teda možnosť získavať tieto odpustky platí aj pre Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov a Kostol sv. Rodiny v Šali-Veči.

S požehnaním a prianím Božieho dobra P.Lukáš St. Buchta O.Praem.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal v piatok 13. novembra 2020 vyhlášku s novými pravidlami, ktoré sa týkajú aj slávenia verejných bohoslužieb. S vyhláškou sa možno oboznámiť tu:
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_16_2020.pdf
Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany - tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.
Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. Napríklad, ak je v kostole 100 miest na sedenie, bohoslužby sa môže zúčastniť 50 veriacich.
Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.
Treba tiež zreteľne a jasne zdôrazniť, že stále platia všetky hygienické opatrenia: povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk, nepoužívanie otvorených nádobiek so svätenou vodou, dezinfekcia rúk kňazov pred rozdávaním svätého prijímania, rozdávanie Eucharistie do rúk - okrem prípadov objektívnej nemožnosti, dezinfekcia použitých nádob a taktiež pravidelná dezinfekcia priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!
V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.
Biskupi kňazov veľmi povzbudzujú k pastoračnej horlivosti, aby vychádzali v ústrety a boli ľuďom k dispozícii, najmä pre vysluhovanie sviatostí, ale aj pre ďalšie naliehavosti. Treba, samozrejme, primerane dbať na hygienu a fyzické zdravie, nesmieme však zanedbať ani náležitú duchovnú starostlivosť o veriacich.
Taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.

Túto inštrukciu z poverenia predsedu KBS komunikoval Generálny sekretariát KBS v Bratislave.

Prajeme si, aby sme sa pomaly, ale isto mohli vrátiť k úplnému verejnému sláveniu bohoslužieb, preto Vás vyzývame k zodpovednosti, aby sme našou múdrosťou v rozhodovaní a konaní k tomu spoločne prispeli.


oznam 

PRE PANDÉMIU BUDE MOŽNÉ ZÍSKAŤ "DUŠIČKOVÉ" ODPUSTKY CELÝ NOVEMBER 2020 Toho roku, za aktuálnych okolností spôsobených pandémiou Covidu-19, bude možnosť získať úplné odpustky pre zomrelých veriacich predĺžená na celý mesiac november, a budú prispôsobené úkony a podmienky na ich získanie, aby sa zaistila bezpečnosť veriacich.

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením od Jeho Svätosti pápeža Františka, ochotne stanovuje a rozhoduje, že toho roku, aby sa vyhlo zhromažďovaniu tam, kde je to zakázané:

1. Pre úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, hoci len v duchu, ktoré norma stanovuje len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca tohto mesiaca. Tieto dni, ľubovoľne zvolené jednotlivými veriacimi, nemusia nasledovať za sebou;
2. Pre úplné odpustky z 2. novembra, stanovené pri príležitosti Spomienky na všetkých verných zosnulých, ktoré môžu získať tí, čo nábožne navštívia chrám alebo kaplnku a pomodlia sa Otče náš a Verím v Boha, môžu byť presunuté nielen na predošlú alebo nasledujúcu nedeľu alebo na sviatok Všetkých svätých, ale aj na iný deň v mesiaci november, podľa slobodného rozhodnutia jednotlivých veriacich.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, napríklad z dôvodu obmedzení nariadených kompetentnou autoritou v čase pandémie, aby sa zabránilo tomu, že mnohí veriaci sa zhromaždia na posvätných miestach, môžu získať úplné odpustky aj keď sa duchovne spoja so všetkými ostatnými veriacimi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť ako náhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca), pred obrazom Pána Ježiša a Preblahoslavenej Panny Mária sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých, napríklad ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.
Zdroj: TK KBS


6.11.2020 - 25.12.2020 sa na Slovensku uskutoční modlitbová kampaň 7 týždňov za prenasledovaných kresťanov. Ide o dobrovoľnú kampaň pre všetkých kresťanov, ktorým nie sú ľahostajní naši prenasledovaní bratia a sestry. Základné podmienky: 1. Každý deň počas týchto 7 týždňov sa treba pomodliť hocijakú modlitbu obetovanú za prenasledovaných kresťanov. (napr. ruženec, desiatok ruženca, korunka Božieho milosrdenstva, ....) Zvlášť v piatky: cez tento deň, kedy náš Pán trpel ako trpia aj prenasledovaní kresťania sa pomodlíme: korunku Božieho milosrdenstva, bolestný ruženec, krížovú cestu za prenasledovaných + možno pridať vlastné modlitby. Modlitby obetujeme na úmysly tejto kampane. Ak Vás kampaň oslovila, viac informácií nájdete na stránke
www.7tyzdnovzaprenasledovanychkrestanov.webnode.sk
www.7tyzdnovzaprenasledovanychkrestanov.webnode.sk . Nezabudnite prosím na koncovku .webnode pred koncovkou .sk. Taktiež prosím o zadanie celého odkazu do prehliadača, inak Vám stránku pravdepodobne nenájde. Za každú účasť ďakujem, nech Vás Boh požehná.
oznam oznam Program farnosti na tento týždeňoznam 

2020

1. Adventná nedeľa
Nedeľa Krista kráľa
33. Nedeľa
29. Nedeľa
28. Nedeľa
26. Nedeľa
25. Nedeľa
24. Nedeľa
23. Nedeľa
22. Nedeľa
21. Nedeľa
20. Nedeľa
19. Nedeľa
18. Nedeľa
17. Nedeľa
16. Nedeľa
15. Nedeľa
14. Nedeľa
13. Nedeľa
12. Nedeľa
11. Nedeľa
10. Nedeľa
Slávnosť zoslania Ducha Svätého
7. Veľkonočná nedeľa
6. Veľkonočná nedeľa
5. Veľkonočná nedeľa
4. Veľkonočná nedeľa
3. Veľkonočná nedeľa
2. Veľkonočná nedeľa
Zmŕtvychvstanie Pána
Kvetná nedeľa
5.Pôstna nedeľa
4.Pôstna nedeľa
3.Pôstna nedeľa
2.Pôstna nedeľa
7. Nedeľa
6. Nedeľa
5. Nedeľa
4. Nedeľa
3. Nedeľa
2. Nedeľa
3. Nedeľa po narodení Pána
2. Nedeľa po narodení Pána

2019

Nedeľa sv. rodiny
4. adventná nedeľa
3. adventná nedeľa
2. adventná nedeľa
1. adventná nedeľa
34. Nedeľa Krista kráľa
33. Nedeľa
32. Nedeľa
31. Nedeľa
30. Nedeľa
29. Nedeľa
28. Nedeľa
27. Nedeľa
26. Nedeľa
25. Nedeľa
24. Nedeľa
23. Nedeľa
22. Nedeľa
21. Nedeľa
20. Nedeľa
19. Nedeľa
18. Nedeľa
17. Nedeľa
16. Nedeľa
15. Nedeľa
14. Nedeľa
13. Nedeľa
12. Nedeľa
Slávnosť Najsvätejšej Trojice
Nedeľa zoslania Ducha sv.
7. Veľkonočná nedeľa
6. Veľkonočná nedeľa
5. Veľkonočná nedeľa
4. Veľkonočná nedeľa
3. Veľkonočná nedeľa
2. Veľkonočná nedeľa
Zmŕtvychvstanie Pána
Kvetná nedeľa
5. Pôstna nedeľa
4. Pôstna nedeľa
3. Pôstna nedeľa
2. Pôstna nedeľa
1. Pôstna nedeľa
8. Nedeľa
7. Nedeľa
6. Nedeľa
5. Nedeľa
4. Nedeľa
3. Nedeľa
2. Nedeľa
Nedeľa krstu Krista Pána
Nedeľa zjavenia Pána

2018

Nedeĺa sv. Rodiny
4.Adventná nedeĺa
3.Adventná nedeĺa
2.Adventná nedeĺa
1.Adventná nedeĺa
34. Nedeĺa
33. Nedeĺa
32. Nedeĺa
31. Nedeĺa
30. Nedeĺa
29. Nedeĺa
28. Nedeĺa
27. Nedeĺa
26. Nedeĺa
25. Nedeĺa
24. Nedeĺa
23. Nedeĺa
22. Nedeĺa
21. Nedeĺa
20. Nedeĺa
19. Nedeĺa
18. Nedeĺa
17. Nedeĺa
16. Nedeĺa
15. Nedeĺa
14. Nedeĺa
13. Nedeĺa
12. Nedeĺa
11. Nedeĺa
10. Nedeĺa
9. Nedeĺa
8. Nedeľa najsvätejšej Trojice
Zoslanie Ducha Svätého
7. Veľkonočná nedeľa
6. Veľkonočná nedeľa
5. Veľkonočná nedeľa
4. Veľkonočná nedeľa
3. Veľkonočná nedeľa
2. Veľkonočná nedeľa
Zmŕtvychvstanie Pána
Kvetná nedeľa
5. Pôstna nedeľa
4. Pôstna nedeľa
3. Pôstna nedeľa
2. Pôstna nedeľa
1. Pôstna nedeľa
6. Nedeľa
5. Nedeľa
4. Nedeľa
3. Nedeľa
2. Nedeľa
Krst Krista Pána

2017

Nedeľa sv.rodiny
4.Adventná nedeľa
3.Adventná nedeľa
2.Adventná nedeľa
1.Adventná nedeľa
34.nedeľa
33.nedeľa
32.nedeľa
31.nedeľa
30.nedeľa
29.nedeľa
28.nedeľa
27.nedeľa
26.nedeľa
25.nedeľa
24.nedeľa
23.nedeľa
22.nedeľa
21.nedeľa
20.nedeľa
19.nedeľa
18.nedeľa
17.nedeľa
16.nedeľa
15.nedeľa
14.nedeľa
13.nedeľa
12.nedeľa
11.nedeľa
10.nedeľa Najsvätejšej Trojice
Nedeľa Ducha svätého
7. Veľkonočná nedeľa
6. Veľkonočná nedeľa
5. Veľkonočná nedeľa
4. Veľkonočná nedeľa
3. Veľkonočná nedeľa
2. Veľkonočná nedeľa
Veľkonočná nedeľa
Kvetná nedeľa
5.pôstna nedeľa
4.pôstna nedeľa
3.pôstna nedeľa
2.pôstna nedeľa
1.pôstna nedeľa
8.nedeľa
7.nedeľa
6.nedeľa
5.nedeľa
4.nedeľa
3.nedeľa
2.nedeľa
Krst Krista Pána
Panny Márie Bohorodičky

2016

Narodenie Pána
4. adventná nedeľa
3. adventná nedeľa
2. adventná nedeľa
1. adventná nedeľa
33.nedeľa
32.nedeľa
31.nedeľa
30.nedeľa
29.nedeľa
28.nedeľa
27.nedeľa
26.nedeľa
25.nedeľa
24.nedeľa
23.nedeľa
22.nedeľa
21.nedeľa
20.nedeľa
19.nedeľa
18.nedeľa
17.nedeľa
16.nedeľa
15.nedeľa
14.nedeľa
13.nedeľa
12.nedeľa
11.nedeľa
10.nedeľa
9.nedeľa
8.nedeľa
Zoslanie Ducha Svätého
7 veľkonočná nedeľa
6 veľkonočná nedeľa
5 veľkonočná nedeľa
4 veľkonočná nedeľa
3 veľkonočná nedeľa
2 veľkonočná nedeľa
Veľkonočná nedeľa
5.pôstna nedeľa
4.pôstna nedeľa
3.pôstna nedeľa
2.pôstna nedeľa
1.pôstna nedeľa
5.nedeľa
4.nedeľa
3.nedeľa
2.nedeľa
Nedeľa Krst Krista Pána
2.nedeľa po narodení Pána
Nedeľa svätej rodiny

2015

Nedeľa svätej rodiny
4.Adventná nedeľa
3.Adventná nedeľa
2.Adventná nedeľa
1.Adventná nedeľa
34.nedeľa Krista kráľa
33.nedeľa
32.nedeľa
31.nedeľa
30.nedeľa
29.nedeľa
28.nedeľa
27.nedeľa
26.nedeľa
25.nedeľa
24.nedeľa
23.nedeľa
22.nedeľa
21.nedeľa
20.nedeľa
19.nedeľa
18.nedeľa
17.nedeľa
16.nedeľa
15.nedeľa
14.nedeľa
13.nedeľa
12.nedeľa
11.nedeľa
10.nedeľa
9.nedeľa
Zoslanie Ducha Svätého
7 Veľkonočná nedeľa
6 Veľkonočná nedeľa
5 Veľkonočná nedeľa
4 Veľkonočná nedeľa
3 Veľkonočná nedeľa
2.Veľkonočná nedeľa
Zmŕtvychvstanie Pána
5.pôstna nedeľa
4.pôstna nedeľa
3.pôstna nedeľa
2.pôstna nedeľa
1.pôstna nedeľa
6.nedeľa
5.nedeľa
4.nedeľa
3.nedeľa
2.nedeľa
Nedeľa krstu Pána
2.nedeľa po narodení PánaNáš zbor :